Hiển thị tất cả 10 kết quả

-7%
280.000 / 1Kg (Sống)
-28%
1.550.000 /1Kg
-27%
690.000 /Size 5-7 con
-13%
450.000 /1Kg
-9%
320.000 /1kg
-24%
190.000 /1Kg
-7%
420.000 /1Kg Sống
-21%
150.000 /1Kg
-7%
390.000 /1Kg (Sống)
-20%
600.000 1.100.000 /Kg (Size 0.9kg - 3kg/con)